Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ

в.о. директора

Комунального закладу

«Харківський спеціальний

навчально – виховний комплекс»

Харківської обласної ради

Кукліної Галини Іванівни

22.01.2018-25.05.2018

Відповідно до наказу Департаменту науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації від 19.01.2018 №12-к, мною здійснювалось оперативне керівництво комунальним закладом «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради, забезпечувалась його діяльність, ефективне використання і збереження майна, закріпленого за навчальним закладом.

Управління закладом ґрунтувалось на орієнтирах вітчизняної системи освіти,  визначених  Конституцією України, законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту»(зі змінами), «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державною цільовою програмою «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 №706, Положенням  про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 № 852,  зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України від  22.12.2008 № 1219/15910, наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» (ДСанПіН 5.2.008-01); наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», наказом Міністерства науки і освіти України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження  Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл- інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6514; наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства науки і освіти України від 20.02.2002 №128», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 за №1482/21794; наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично  допустимого навантаження на дитину у  дошкільних  навчальних  закладах різних  типів та форми власності».

Роботу було спрямовано на виконання нового Закону України «Про освіту», метою якої є: всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. Здійснювалася наполеглива робота з нарощування інноваційного потенціалу закладу відповідно до обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VІ (із змінами), законодавчих та нормативно-інструктивних документів Верховної  Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, розпоряджень Харківської обласної ради, Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

У навчальному закладі створені належні умови для компенсаторно-корекційного, лікувально-реабілітаційного та  навчально-виховного  педагогічного процесу.

Шкільна мережа станом на 01.05.2018 року  становить: 6 дошкільних груп з них (2 логопедичні групи, 4 групи для дітей з порушеннями слуху), 13 класів, в яких навчаються, виховуються, проходять реабілітацію 160 учня (вихованця) у 13 класах (106учнів) та у 6 дошкільних групах дитячого садка (54 вихованця).

До наступного класу планується  перевести  98 учнів. Закінчують навчання 8 учнів 12-го класу, які отримають атестати про повну загальну середню освіту.

Організація навчально-виховного процесу в навчальному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану. Інваріантна та варіативна частини навчального плану відповідають специфіці навчально-виховного комплексу.

Особлива увага приділяється підвищенню якості навчання, забезпеченню умов розкриття творчого потенціалу вихованців закладу, запроваджуються інтерактивні форми організації навчально-виховного процесу.

Колектив навчального  закладу працює   над проблемою «Створення адаптованого корекційно-розвивального, практико-орієнтованого середовища для дітей та учнів з особливими фізичними потребами в умовах якісного безперервного навчально-виховного процесу в дошкільному і загальноосвітньому навчальному закладі».

На вирішення проблеми, над якою працював колектив,  була спрямована вся методична та корекційна робота, а саме: педагогічні ради, методичні об’єднання, семінари, інстуктивно-методичні наради, наради при директорові, самоосвіта педагогічних працівників, робота спортивних секцій, гуртків, психолого-педагогічні читання. Проведена всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я». Педагогічний колектив представив досвід своєї роботи та мав змогу поширити власні  надбання серед науковців всієї України. Як підсумок конференції надруковані наукові статті у збірнику «Педагогіка здоров’я»  таких педагогів  Кукліної Г.І., Доценко В.О., Терехової І.Ю., Астапової Ю.І., Єпіфанової-Кожевнікової Т.В., Лаврикової Ю.С., Северянової О.А., Солдатенко В.Н., Яцинюк В.М., Матвієнко Н.М., Фролової Т.П..  На базі НВК проведено  майстер класи для педагогів різних регіонів України такі педагогічні працівники: Терехова І.Ю., вчитель-дефектолог слухового кабінету; Когтєв А.В., вчитель математики та української жестової мови; Деренько Т.В., вчитель-дефектолог дошкільної групи; Лупандіна В.М., вчитель трудового навчання, Кравченко Н.Д., вчитель дефектолог; Нікітюк Г.В.,керівник гуртка.

На педагогічних радах розглядались усі питання згідно з планом роботи навчального закладу на 2017/2018 навчальний рік.

Семінарські заняття школи передових методів праці та школи сурдопедагога були спрямовані на підвищення методичного рівня малодосвідчених та знов прибулих педагогів з питань корекційної роботи з дітьми. З цією метою здійснювався огляд новинок сурдометодичної літератури, заслуховувались реферати та роботи з досвіду, планувались, проводились та обговорювались практичні заняття та відкриті уроки.

Як звіти про науково-методичну роботу педагогів  були проведені тижні педагогічної майстерності в усіх методичних об’єднаннях  НВК з проведенням відкритих уроків та цікавих позакласних заходів.

Педагогічні працівники  навчального закладу підвищили  свою кваліфікацію на курсах при Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» згідно замовлення. Атестувалися 13 педагогів. За результатами атестації Панченко Т.В., Єпіфанова-Кожевнікова Т.В., Шахун. Г.Д., Фролова Т.П. підвищили кваліфікаційну категорію. Фроловій Т.П. присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

Протягом навчального року педагоги навчально-виховного комплексу брали активну участь у вебінарах, чатах, інтернет-конференціях,  які проводилися КВНЗ «ХАНО».

         У конкурсі «Кращий вихователь Харківщини» від навчально-виховного конкурсу  в 2018р. взяла  участь вихователь Панченко Тетяна Вікторівна і посіла  почесне ІІ місто.

Згідно з положенням про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію (далі ШПМПК) у навчально-виховному комплексі відпрацьована певна система роботи. Комісія працювала за планом. Засідання проводились систематично.

З 4  квітня 2018 року на базі НВК  розпочали роботу інклюзивні клуби за інтересами « Нечуючі потребують більшого».

5 квітня 2018 року педагоги та учні закладу освіти взяли  участь у загально-університетській валеологічній акції до Всесвітнього Дня Здоров’я на базі Харківського національного педагогічного університету ім.. Г.С.Сковороди.

 У квітні 2018 року була проведена слухо-мовна конференція « Матінка весна –  усім красна» з залученням громадськості.

19 квітня 2018 року, корекційними педагогами освітнього закладу  проводився тренінг для керівників інноваційно  інклюзивних експериментальних  позашкільних клубів для дітей з інвалідністю по слуху Харківського Центру інклюзивно-інноваційного супроводу осіб з інвалідністю по слуху «Нечуючі потребують більшого». Завдяки  активній участі педагогів та адміністрації  НВК створюється інклюзивне середовище у закладі освіти.

На ХІХ Всеукраїнську науково-практичну  конференцію  “ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ – 2018» яка відбулася за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова та Асоціації сурдопедагогів та піклувальників про осіб з вадами слуху «Інститут сурдопедагогічної політики» з проблеми «Реабілітація дітей з вадами слуху та форми навчання» протягом 14-18 травня 2018 року у м. Києві  було представлено досвід роботи в.о.директора освітнього закладу  Кукліної Г.І «ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ – ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ФІЗИЧНИМИ ПОТРЕБАМИ»

В.о директора Кукліна Г.І. та заступник директора з ВР Лаврикова Ю.С. взяли участь 26 квітня 2018 року  у засіданні круглого столу  за темою: «Виховання та соціалізація:перспективи креативної економіки для малих міст» (досвід Італії).

20-21 квітня 2018  року заступник директора з виховної роботи Лаврикова Ю.С.  та вчитель-дефектолог Астапова Ю.І. взяли участь та представили  досвід роботи щодо ЛЕГО-конструювання у м.Дніпрі..

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 № 1107 «Про організацію заходів щодо впровадження програми «Навчання через дію» став учасником проекту «Сприяння освіті» у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та благодійним фондом LEGO Foundation (Данія). В освітньому процесі упроваджуються LEGO-технології. У межах реалізації ЛЕГО-проекту  вихованці дошкільного підрозділу під керівництвом куратора проекту Астапової Ю.І. виконали  роботу із ЛЕГО- конструктора  «Водний світ».   У межах уього проекту 20-21 квітня 2018  року заступник директора з виховної роботи Лаврикова Ю.С.  та вчитель-дефектолог Астапова Ю.І. взяли участь та представили  досвід роботи щодо ЛЕГО-конструювання у м.Дніпрі.

Активізувалась робота з обдарованими дітьми. З цією метою вчителі забезпечували сприятливу емоційну атмосферу, використовували дослідницький метод, метод самостійного набуття знань, співпрацювали з батьками з розвитку здібностей кожного вихованця. У 2017/2018 навчальному році учні закладу приймали участь у обласних олімпіадах з базових навчальних дисциплін та посіли призові місця:

з української мови та літератури – ІІІ місце – Губа К. (учень 9-го класу),

з географії – ІІІ місце – Шаталова М. (учениця  9-го класу),

з фізики – ІІІ місце – Гутор А.( учень 10-го класу),

з історії – ІІІ місце – Дубницький О. і Попадюк О. (учні 12-го класу),

з математики – ІІІ місце – Попадюк О. (учень 12-го класу), ІІІ місце – Стадник Ф. (учень 7-го класу), ІІІ місце – Кривуля О. (учениця 11-го класу),

з трудового навчання та технології: ІІІ місце – Вершкова О. (учениця 11-го класу), І місце – Дубницький О. (учень 12-го класу), І місце – Каплун І. і Бовтенко Л. (учні 9-го класу), ІІ місце – Шаталова М. і Губа К. (учні 9-го класу), ІІІ місце – Ситенко В. (учень 8-го класу).

На Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченко учень 9-го класу Губа К. виборов ІІ місце.

У 2017/2018 навчальному році учні навчально-виховного комплексу брали участь у Всеукраїнському інтерактивному учнівському конкурсі юних суспільнознавців «Кришталева сова».

У 2017/2018 навчальному році учні закладу взяли участь у 27 конкурсах/фестивалях, де отримали дипломи: І ступеня – 28 дипломів; ІІ ступеня –25 дипломів, ІІІ ступеня – 17 дипломів.

Вихованці навчального закладу стали лауреатами, переможцями шкільних, міських, обласних та Всеукраїнських виставок та фестивалів дитячої майстерності а саме:

–  Обласний дитячий конкурс плакатів «Енергетика для кожного. Придбай! Поділись! Примнож!»;

–  Обласна акція «Молодь за здоровий спосіб життя»;

– Обласний конкурс дитячого малюнка «Живемо разом і змінюємо світ», який відбувся в рамках      Міжнародного форуму «Вчимося жити разом»;

– Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового моделювання;

– Міський фестиваль художньої самодіяльності «Натхнення»;

– Відкритий обласний фестиваль творчості людей  з обмеженими можливостями здоров’я «На крилах натхнення»;

– Обласний етап Всеукраїнського конкурсу  «Новорічна композиція»;

– Обласний етап Всеукраїнського конкурсу  «Український сувенір»;

– Обласна виставка-конкурс «Різдвяна писанка»;

– Обласна виставка-конкурс  «Великодній оберіг», присвячена Міжнародному дню музеїв;

– Обласна виставка дитячих малюнків і плакатів «Чорнобиль – довгий слід трагедії»;

– Обласний відкритий фестиваль дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття»;

-Всеукраїнський конкурс малюнку «Крок до зірок»;

– Обласний «Енерго-фестиваль-2018»;

– Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»;

– ІІІ Міжнародний українсько-литовський конкур малюнків «Здай кров заради життя»;

– Обласна виставка дитячих творчих робіт «Мій біль – Афганістан»;

– Міська виставка у Харківському художньому музею з писанкарства;

– Обласний фестиваль дитячої творчості «Весняні посмішки»

– Всеукраїнській фестиваль  «Казкові мрії»;

– Всеукраїнський  фестиваль «Діти сонця»;

– Міжнародний фестиваль «Child.ua»;

– Міжнародний фестиваль «Назустріч мрії»;

– Обласний фестиваль «Студ республіка»;

-Фестивальний рух «Потоки творчості»;

– Kharkiv Fashion 2018;

–  Валеологічна акція «Здоров’я молоді- здоров’я нації».

Згідно з річним планом роботи навчального закладу на 2017/2018 навчальний рік адміністрацією здійснювався контроль за станом викладання загальноосвітніх предметів. За підсумками перевірки написано доповідні записки, довідки та  видано відповідні накази.

Виховна робота в навчальному закладі була спрямована на всебічний розвиток особистості, формування системи життєвих цінностей учнів шляхом переходу від окремих виховних заходів до виховної діяльності, що передбачає комунікативну, інтерактивну взаємодію всіх суб′єктів виховного процесу.

Продовжувалась робота з формування в учнів здорового способу життя, профілактики правопорушень,  злочинності та СНІДу серед учнів, попередження і профілактики дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті.

Усі виховні заходи проводились відповідно до календарного планування.

Відвідування  учнями (вихованцями) закладу освіти  оздоровчих гуртків («Кроки до здоров’я» , «Лікувальна фізкультура») сприяло зміцненню здоров’я та формуванню здоров’язберігаючих компетентностей.

Заняття у гуртку «Традиційна кулінарія українців» сприяли розвиткові в учнів інтересу до звичок та традицій харчування українців, формуванню навичок здорового харчування, вихованню загальної культури.

 Протягом багатьох років заклад щільно співпрацює з дитячою юнацькою спортивною школою інвалідів та «Інваспортом». У цьому році на базі нашого закладу освіти проводился відкритий всеукраїнський чемпіонат з баскетболу «Повір у себе». Як результат цієї співпраці – високі спортивні досягнення вихованців навчального закладу з легкої атлетики (Матвієвська Юлія, Чарушин Володимир, Садовничий Данило, Садовничий Денис Стрижкова Софія); зі спортивного орієнтування (Чорна Кетіно, Гльоза Анастасія); з баскетболу (Бондаренко Сергій, Лозинський Геннадій, Рябець Олександр); з футболу (Гутор Артем, Пархоменко Яків), з карате (Губа Кирило, Ляшенко Максим, Каплун Ілля).

У 2017/2018 навчальному році колектив театру костюму «Аліса» отримав премію «Подолання» у номінації «Колективи».

30 березня 2018 року наказом Міністерства науки і освіти України  №295 колективу Комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради – театр костюму «Аліса» присвоєно почесне звання «Зразковий колектив».

Учням та педагогам  навчально-виховного комплексу було надано почесне право одним з представників Слобожанського краю розписати яйце зі скловолокна та взяти участь у конкурсі «Регіональна писанка» VІІІ Всеукраїнського Фестивалю писанок. Протягом травня 2018 року  Слобожанська писанка експонується на Майдані Незалежності   у місті Києві.

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2016 № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей  Харківської області в 2016-2020 роках»,  з метою створення сприятливих умов для забезпечення оздоровлення та відпочинку вихованців 2018 року буде організовано роботу дитячого закладу праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням «Джерело» з 29.05.2018 по 18.06.2018.

На високому  рівні організована робота учнівського комітету – органу самоврядування  навчального закладу.

Комплексно вирішувались проблеми лікування та реабілітації учнів з вадами слуху та мови. Проведено поглиблений медичний огляд дітей, профілактичні щеплення згідно з планом. Постійно проводились протиепідемічні та санітарно – гігієнічні заходи, які забезпечували попередження інфекційних захворювань. Проведена система заходів з профілактики та лікування супутніх захворювань.

Діє психологічна служба. Згідно з річним планом роботи  практичного психолога на 2017/2018 навчальний рік були проведені наступні дослідження:

 • дослідження готовності учнів підготовчого класу до шкільного навчання (вересень);
 • дослідження адаптації учнів підготовчого класу до умов навчання в навчальному закладі (листопад);
 • дослідження адаптації учнів п’ятого класу до умов навчання в середній школі (листопад);
 • дослідження готовності вихованців-випускників дошкільного підрозділу до шкільного навчання (лютий – березень);
 • профорієнтаційна діагностика учнів 10 та 12 класу (листопад, квітень).

На основі результатів дослідження були надані рекомендації учням старших класів,  педагогам та батькам. Запланований обсяг роботи було виконано. На основі психодіагностичної та консультативної роботи здійснювалася також корекційна, профілактична, прогностична та реабілітаційна робота.

Психологічна реабілітаційна робота проводилася серед учнів, позбавлених батьківського піклування та дітей – сиріт під опікою, а також дітей-переселенців з зони АТО в індивідуальному порядку (консультування дитини, психодіагностика, консультування педагогів, батьків та  інше). У 2017/2018 навчальному році реабілітаційна робота була спрямована на підтримку дітей з означених категорій. На даний час в навчальному закладі знаходиться 1 дитина сирота та 1 дитина позбавлена батьківського піклування, 4 дітей з зони проведення АТО.

Здійснювалися наступні заходи щодо реалізації національних, державних та регіональних програм:

 • Проведення тренінг – курсу «Дорослішай на здоров’я» серед учнів 9-12 класів.
 • Проведення тренінгу «Навички кризового консультування та розвитку психосоціальної стійкості до стресу у школярів» серед учнів 6, 7,9 класів.
 • Цикл бесід «Здоровий спосіб життя – запорука успіху» (12 бесід) в рамках проведення «Годин психолога» для учнів середньої та старшої школи.
 • «Тиждень протидії торгівлі людьми», у межах якого були проведені:
 • превентивні заходи (лекції, тренінгові заняття, бесіди) з булінгу (були охоплені 8-12 класи);
 • перегляд тематичних фільмів з анкетуванням попереднім і вихідним «Станція призначення – життя» (учні середньої та старшої школи), «Небезпечна гра» (11-12 класи).

Практичним психологом надавалася консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку вихованців, учнів як у вигляді індивідуального консультування, так  у вигляді групових консультацій батькам з питань вікової психології, адаптації дитини до умов навчального закладу, щодо вікових особливостей дітей, вікових кризах,  особливостей  психічного розвитку,  формування особистості, стилів виховання.

Практичний психолог в своїй роботі активно співпрацював з педагогічним колективом, проблем у співпраці з педагогічними працівниками та адміністрацією не виникало.

Заклад освіти відкритий для гостей, представників влади та громадськості.

 Завдяки залучення громадськості до життя наших вихованців студенти Харківського педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди є добрими друзями наших вихованців. Проводять з ними безліч різних майстер класів, цікавих заходів.

Студенти Харківського  університету  цивільного захисту України

провели на базі НВК день Цивільногого захисту, свято Масляної.

Зі студентами Харківського інституту банківської справи проводилися зустрічі щодо економічного виховання учнів.

Проводились заходи по зміцненню і поповненню матеріально – технічної бази навчального закладу.  Придбано меблів на 250855,00 грн., електрична сковорода 29000,00 грн., машина для чистки овочів 29500,00 грн., канцелярські товари 87626,28 грн., господарчі товари 37302,30 грн.. Власними силами завдяки працівникам навчального закладу відремонтовано 5 класів та 7 спальних кімнат. В рамках обласної програми розвитку освіти  « Новий освітній простір  Харківщини»  на 2014-2018 роки придбано електрична сковорода 29000,00 грн., машина для чистки овочів 29500,00 грн.. Завдяки кураторам Службі безпеки України у Харківській області буде відремонтовано спортивна зала.  Плануються ремонтні роботи по заміні труб ливневої каналізації.  Заміна панелей на І поверсі.  Проводились роботи з благоустрою території закладу освіти. Керівником гуртка Оніловим А.І. була розписана літня бесідка для вихованців дошкільного підрозділу.

Вихованці освітнього закладу отримають безкоштовне 5-ти разове збалансоване харчування. Забезпечені альтернативною питною водою.

Протягом 2017/2018 навчального року навчальним закладом була отримана благодійна допомога у вигляді наборів для вишивання стрічками та бісером (100 шт.). Учні навчально-виховного комплексу та їх батьки  отримали карти для мобільного  зв’язку від компанії «Lifecell»,  завдяки  чуйним  співробітникам мають можливість  безкоштовного спілкування.

Заклад дотримується вимог щодо техніки безпеки, охорони праці і безпеки життєдіяльності з утримання вихованців. Своєчасно проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності у відповідності до діючих нормативів.

Адміністрація навчального  закладу в контакті співпрацює з профспілковим комітетом.

Представник профспілкового комітету Лупандіна В.М. з 15.04.18 по 21.04. 18 взяла участь у виїзному вебінарі профактиву від Шевченківської районної організації. Спільно вирішуються проблеми підбору і розстановки кадрів.

Проаналізована робота трудового колективу за всіма напрямками діяльності закладу і визначені проблеми, над якими треба працювати в подальшому.

Своєчасно проводиться тарифікація педагогічних працівників.

В закладі діє Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом, в додатках якого є Положення про преміювання працівників, про надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, допомоги на оздоровлення, на надання одноразової матеріальної допомоги.

Деяким категоріям працівників встановлені доплати за тип установи і шкідливі умови праці. Всі виплати здійснювались своєчасно, заборгованість по заробітній платі відсутня.

Своєчасно надається встановлена звітність, а також інші відомості про роботу і стан навчального закладу.

З батьками учнів (вихованців) встановлено тісний зв’язок. Зауваження і пропозиції аналізуються, знаходяться шляхи їх вирішення.

Звіт в.о. директора був заслуханий на загальних зборах трудового колективу.

В.о.директора                                                                    Г.І.Кукліна